Rugklachten is de derde belangrijkste reden voor ziekteverzuim (bron: nieuwsbrief maart 2017)

Gemma is onlangs naar een lezing geweest van P. Kuijer, onderzoeker bij het Nederlands Centrum voor Beroepszieken, verbonden aan het AMC.
Rugklachten is de derde belangrijkste reden van ziekteverzuim op de werkvloer in Nederland. De verwachting is dat in 2020 rugklachten de beroepsziekte is die de grootste ziektelast veroorzaakt. Een hoge fysieke belasting op het werk wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals rugklachten. Uit onderzoek is gebleken dan tillen, buigen en het draaien van de romp de grootste risicofactoren zijn voor het ontstaan van aspecifieke lage rugklachten en het Lumbosacraal radiculair syndroom. Volgens het onderzoek verzuimen patiënten, die denken dat de klachten door werk veroorzaakt of versterkt zijn twee keer zolang. Uit het onderzoek kwam naar voren dat namelijk het geven van alleen tiladviezen niet effectief is. Het is belangrijk om in de anamnese goed te beoordelen of de klachten door het werk veroorzaakt worden. In de behandeling van Oefentherapie Cesar/Mensendieck leren wij de patiënten een gunstig houding- en bewegingspatroon tijdens hun werkzaamheden aan om op deze manier de klachten te kunnen verminderen of voorkomen. Mochten klachten veroorzaakt worden door het werk dan gaat de oefentherapeut naast het geven van tiladviezen ook kijken naar de werkomgeving en deze indien nodig aanpassen. We zullen samen met de patiënt kijken naar de werkomgeving om te zien of er manieren zijn om er voor te zorgen dat de werkhouding gunstiger wordt.

Bron: Kuijer, P., Molen van der, H., Frings-Dresen, M., (N.D.). Rugklachten: wat werkt voor preventie en terugkeer naar werk?. Beweegreden, 13, 25-27

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Mensendieckpraktijkkralingen

Website laten maken? Doelbewust.nl