Slaaptherapie

We vragen u vooraf aan de behandeling een aantal meetinstrumenten in te vullen. Tijdens de anamnese nemen we uw dag en nacht in onze 24-uurs aanpak onder de loep, waarna u adviezen op maat en tips krijgt over gezondheidsgedrag en omgevingsfactoren die slaap bevorderend of slaap verstorend kunnen werken (zogenaamde slaaphygiene -educatie).
Vervolgens wordt een plan gemaakt, wat de volgende onderdelen kan bevatten:

– Uitleg slaapcycli, biologische klok en circadiaans ritme
– Relaxatietraining: gericht op afname van spanning of gericht op pieker gedrag rond bed tijd.
– Cognitieve gedragstherapie: gericht op het veranderen van disfunctionele opvattingen over slapeloosheid of de consequenties overdag.
– Slaap-restrictie therapie : gericht op de tijd in bed te beperken tot actuele slaaptijd.
– Stimulus controle therapie: gericht op het in bed zijn te reserveren voor slaap.
– Aandacht voor slaapmisperceptie

Een oplossingsgerichte aanpak in plaats van een probleemgerichte aanpak!

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Mensendieckpraktijkkralingen

Website laten maken? Doelbewust.nl