Sportoefentherapie

De sportoefentherapeut behandelt sport gerelateerde klachten en hulpvragen en kan ook ingeschakeld worden om advies te geven om sportprestaties te verbeteren. Bij sportoefentherapie leert de sporter om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van zijn fysieke mogelijkheden. De sporter krijgt inzicht in de wijze waarop hij zijn eigen mogelijkheden kan benutten om zo zijn houding en bewegingen te ontwikkelen, verbeteren en/of te herstellen. Sportoefentherapie is voor de topsporter, amateur sporter of voor iedereen die graag meer zou willen bewegen. Gemma is onze Sportoefentherapeut.

Lees meer over haar manier van werken

Als sportoefentherapeut kijkt Gemma naar jouw manier van bewegen en geeft ze oefeningen om jouw beweging beter te laten verlopen waardoor je blessures kunt verhelpen en voorkomen. Verbeteren van de kwaliteit van bewegen vraagt om een motorisch leerproces, waarbij de manier van leren bepalend is voor het behoud van de aangeleerde vaardigheid.

De oefensituatie is nu eenmaal anders dan de toepassituatie, bijvoorbeeld onder prestatiedruk of bij dubbeltaken. Zo blijkt uit onderzoek van Peter J. Beek, 2013 dat impliciet opgebouwde kennis leidt tot stabielere resultaten. Door middel van externe focus, analoge instructies en foutloos leren kan impliciete kennis opgebouwd worden, waarmee de kwaliteit van bewegen toeneemt. Ook blijkt uit onderzoek dat de context van deze impliciete instructies belangrijk is bij de toepassing van het geleerde in de situatie van de sporter. Voor een optimale toepassing van de impliciete instructies in de context van de sporter dient de oefensituatie dicht bij de toepassituatie te liggen (C. Ober et.al, 2013).

Gemma werkt zoveel mogelijk in de context van de sporter, door met je mee te gaan naar een training, te laten filmen of door de situatie te recreëren. Vervolgens trainen we de gewenste nieuwe beweging zoveel mogelijk in de context, zodat deze ook sneller automatiseert en toepasbaar blijft tijdens een wedstrijd of dubbeltaken.

Gemma is onze specialist op het gebied van Sportoefentherapie. Neem direct contact op:
Gemma: 010-4525121

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Mensendieckpraktijkkralingen

Website laten maken? SiteToGo.nl