Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen Cesar en Mensendieck?

De oefentherapieën Cesar en Mensendieck zijn aparte 4-jarige HBO opleidingen, maar behoren inmiddels al weer tot dezelfde beroepsvereniging. Beide therapieën gaan ervan uit dat  klachten kunnen ontstaan door een verkeerd houdings- en bewegingspatroon. Door houdingscorrecties aan te leren, vermindert de belasting van het lichaam. De verschillen in behandeling zijn subtiel.

Hoe worden de ervaringen van andere patiënten gemeten?

Graag willen wij inzicht krijgen in uw ervaringen met onze praktijk. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een email met een enquête waarin u de mogelijkheid krijgt om onze praktijk te beoordelen. U blijft uiteraard anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden. Wij maken gebruik van Qualiview.

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, vanwege de Direct Toegankelijkheid Oefentherapie is een verwijzing niet nodig.

Wat moet ik aantrekken naar een afspraak?

De oefentherapeut kijkt tijdens het onderzoek naar het hele lichaam in statische en dynamische situaties om zo tot en analyse te komen. Om goed te kunnen beoordelen wat onder andere de oorzaak van uw klacht is zal u worden geobserveerd in ondergoed. In de vervolgbehandeling wordt geadviseerd makkelijk zittende kleding aan te doen.

Wat gebeurt er als ik een afspraak afzeg of verzet?

Als u minder dan 24 uur van te voren de afspraak afzegt of verzet zijn wij genoodzaakt 75% van de factuur in rekening te brengen voor de kosten van huur en  gereserveerde tijd.

Wat neem ik mee naar een afspraak?

Naar de eerste afspraak neemt u uw identiteitsbewijs, eventuele verwijzing en handdoek mee.

Hoe wordt er met mijn privacy omgegaan?

Uw gegevens worden met zorg behandeld. Deze zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden gegeven.

Wat is het verschil tussen fysiotherapie en oefentherapie?

Een oefentherapeut zal bij een klacht altijd teruggaan naar de basis: waar komt die klacht vandaan? Hij betrekt daarbij de houding en het bewegingsgedrag van u als patiënt. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich uiteraard op het oplossen van de klacht, maar vanuit een breder perspectief. Dat wil zeggen dat je anders zal gaan leren bewegen – de kans dat de klacht weer terug zal komen is dan ook minimaal.

Een fysiotherapeut richt zich uitsluitend op de klacht zelf en het oplossen daarvan.

Heeft de praktijk een klachten- of geschillenregeling?

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het klachtenloket Paramedici. De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici en daarvoor gelden de volgende procedures.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er is sprake van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. De klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website www.klachtenloketparamedici.nl vind u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:  info@klachtenloketparamedici.nl  of 030-310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr. 09.00 tot 12.30 uur)

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Mensendieckpraktijkkralingen

Website laten maken? Doelbewust.nl